Thau Bầu 52

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 520 x 160
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ