Thau Bầu 58

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 580 x 180
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ