Thau 26

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 260 x 85
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ