Thau Sâu 50

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 500 x 160
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ