Thau 30

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 300 x 90
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ