Thau Sâu 55

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 550 x 210
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ