Thau 20

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 200 x 65
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ