Thau Bầu 50 M

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 500 x 150
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ