Thau Bầu 55 M

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 550 x 170
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ