Thau 38

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 380 x 115
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ