Thau Bầu 56

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 560 x 175
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ