Thau Sâu 70

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 700 x 255
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ