Thau Sâu 65

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 650 x 235
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ