Thau Bầu 42

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 420 x 130
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ