Thau 32

  • Chất Liệu ; Nhựa PP
  • Kích Thước : 320 x 95
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ