Thau 36

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 360 x 105
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ