Khay Trung

  • Kích Thước : 190 x 280 x 75
  • Màu Sắc :Trắng , Đỏ, Lá , Dương Nhạt , Cam
  • Chất Liệu : Nhựa PP