Bô Nhựa Trung

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 230 x 170
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Đỏ