Đũa Đôi Lớn

  • Kích Thước : 225 x 105 x 175
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP