Sóng Vuông

  • Kích Thước : 480 x 380 x 157
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP