Ky Rác 903

  • Kích Thước : 290 x 290 x 275
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP