Ky Rác 901

  • Kích Thước : 230 x 220 x 245
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP