Cần Xé 43

  • Kích Thước : 430 x 225
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP