Khay Lớn

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 275 x 350 x 75
  • Màu Sắc : Trắng, Đen