Khay Lớn

  • Kích Thước : 275 x 350 x 75
  • Màu Sắc : Trắng , Đen
  • Chất Liệu : Nhựa PP