Bô Nhựa Đại

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 270 x 200
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Đỏ