Ky Rác 900

  • Kích Thước : 205 x 215 x 220
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP