Khay Nhỏ

  • Kích Thước : 165 x 240 x 40
  • Màu Sắc :Trắng
  • Chất Liệu : Nhựa PP