Ky Rác 902

  • Kích Thước : 255 x 270 x 250
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP