Bô Nhựa Lớn

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 250 x 180
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Đỏ