Cần Xé 48

  • Kích Thước : 480 x 280
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP