Cần Xé 52

  • Kích Thước : 520 x 320
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP