Hủ Nhựa

    • Chất Liệu : Nhựa PP
    • Dung Lượng : 800ml