Sọt Nhỏ

    • Chất Liệu : Nhựa PP
    • Kích Thước : 220 x 195
    • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ