Sọt Nhỏ

  • Kích Thước : 220 x 195
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP