Sóng Nôi

  • Kích Thước : Nhỏ , Lớn
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP