Lồng Bàn

  • Kích Thước : 4T9 , 5T3 , 5T5
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP