Rổ Cải Sâu 350

  • Kích Thước : 350 x 125
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương, Dương Nhạt , Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP