Rổ Gạo 040

  • Kích Thước : 400 x 135
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP