Rổ Cải Sâu 270

  • Kích Thước : 270 x 95
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương , Dương Nhạt , Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP