Rổ Cải 3T1

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 310 x 95
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Xanh Biển, Vàng, Đỏ