Rổ Cải 3T8

  • Chất Liệu : Nhựa PP
  • Kích Thước : 380 x 110
  • Màu Sắc : Xanh Dương, Xanh Lá, Đỏ