Rổ Gạo 024

  • Kích Thước : 240 x 95
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP