Rổ Gạo 044

  • Kích Thước :440 x 145
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP