Rổ Gạo 055

  • Kích Thước : 550 x 185
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP