Rổ Gạo 032

  • Kích Thước : 320 x 110
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP