Rổ Gạo 062

  • Kích Thước : 620 x 200
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP