Rổ Cải Sâu 390

  • Kích Thước : 390 x 140
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương , Dương Nhạt , Vàng
  • Chất Liệu : Nhựa PP