Ghế Cao Bông

  • Kích Thước : 465 x 270
  • Màu Sắc :Đỏ, Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP