Cần Xé 57

  • Kích Thước : 580 x 385
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP