Rổ Cải Sọc 46

  • Kích Thước : 460 x 145
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP