Xô 8L Quai Sắt

  • Kích Thước : 245 x 220
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP